Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români - Filiala Suceava

Prezentare A.S.C.O.R. - filiala Suceava

     A.S.C.O.R. a luat fiinţă în anul 1990 cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La data de 11 martie 1993, cu binecuvântarea IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor a luat fiinţă filiala Suceava a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.). Ocrotitori (patroni spirituali) ai filialei noastre sunt Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava şi Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, al cărui nume îl poartă şi universitatea suceveană.
Asociaţia are filiale în peste 20 de centre universitare din ţară, dar şi la Chişinău.
În prezent A.S.C.O.R. este membră a Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din Balcani (B.O.Y.A.) şi a Federaţiei Mondiale a Tineretului Ortodox (SYNDESMOS).


Motto: “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”
Lucian Blaga

     Cu toate că Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români nu este prin nimic separată de Biserica Ortodoxă ea nu are scopuri prozelitiste.
     Suntem o asociaţie studenţească, dar formată din membri care se regăsesc într-un mod de viaţă trăită în spiritul valorilor din totdeauna ale credinţei creştine ortodoxe. Iar acest lucru face să fim angajaţi în acţiuni de promovare a frumuseţilor spiritualităţii autentic creştine, mai ales în societatea actuală în care acestea sunt nu numai neglijate, dar uneori chiar înlocuite cu nonvalori, care pun în pericol însăşi integritatea şi demnitatea umană.
     Deci scopul activităţii A.S.C.O.R.-ului este atât religios, cât şi cultural, social, având un caracter formativ şi căutând să contribuie la dezvoltarea armonioasă a tuturor calităţilor sufleteşti ale tinerilor.
     Membru A.S.C.O.R. poate fi orice tânăr care mărturiseşte credinţa creştin-ortodoxă. În conducerea asociaţiei nu pot fi decât studenţi, masteranzi sau doctoranzi.
     Consiliul de Coordonare al filialei organizează şi coordonează mai multe secţiuni cu caracter misionar cu precădere în mediul universitar şi preuniversitar: filantropie, atelier de icoane, editare, pelerinaje, conferinţe, seri duhovniceşti, cor studenţesc etc.

Din activităţile asociaţiei

     • Organizarea de conferinţe care să dezbată teme legate de probleme actuale din societatea românească. Printre invitaţii acestor întruniri s-au numărat: IPS Pimen şi alţi ierarhi din ţară şi străinătate, preoţi profesori doctori la diferite facultăţi de teologie din ţară, preoţi duhovnici de notorietate pentru deosebita lor experienţă duhovnicească (spirituală), profesori universitari, preoţi profesori ai Seminarului Teologic “Mitropolitul Dosoftei” Suceava, medici, istorici şi alţii.
     • Organizarea unor seminarii duhovniceşti şi programe educaţionale în licee pe diferite teme de interes pentru adolescenţi care să contribuie la conştientizarea lor asupra unor posibile pericole de distrugere fizică şi sufletească, şi la buna lor îndrumare.
     • Sfinţiri de cămine universitare.
     • Asistenţă socială la case de copii, cămine de bătrâni, familii nevoiaşe.
     • Pelerinaje la mănăstirile din ţară (în special la cele din Bucovina şi Neamţ), cu posibilitatea ca pe viitor să se organizeze pelerinaje şi la unele mănăstiri renumite din străinătate, tabere itinerante de muncă, de muzică psaltică.
     • Promovarea, cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, a frumoaselor colinde tradiţionale româneşti.
     • Organizarea unui cor studenţesc de muzică psaltică bizantină, colinde şi la diferite ocazii cântece cu caracter patriotic.
     • Difuzarea de carte, icoane, CD-uri şi casete audio de spiritualitate ortodoxă, calendare creştin-ortodoxe.
     • Realizarea de icoane bizantine ortodoxe, în atelierul asociaţiei şi donarea lor unor spitale, şcoli, orfelinate, azile de bătrâni etc.
     • Publicarea unui supliment lunar la revista „Candela” pentru informare asupra activităţilor asociaţiei şi poveţe din Sfânta Scriptură, operele Sfinţilor Părinţi sau interviuri cu diferite personalităţi ale lumii creştine.

Invitaţie şi argument

     A.S.C.O.R.-ul se doreşte a fi un sprijin în slujba studenţilor.
     Cu ajutorul lui Dumnezeu putem face lucruri foarte frumoase iar darul lui Dumnezeu va fi în mod sigur mai mare dacă şi voi, colegi de studenţie, vă veţi aduce contribuţia voastră personală atât de preţioasă la îmbunătăţirea permanentă a acţiunilor întreprinse.
     A.S.C.O.R. doreşte să vă ofere posibilitatea împlinirii în propria viaţă a îndemnurilor mântuitoare ale Domnului Iisus Hristos. Nu este puţin lucru. Astfel veţi descoperi o altă faţă a lumii (ADEVĂRUL), care până acum poate v-a rămas inaccesibilă. Nu este puţin lucru să descoperi şi să percepi realitatea prezenţei lui Dumnezeu în lume şi în viaţa ta. Nu este puţin lucru să descoperi nobleţea divină a sufletului uman (şi deci chiar a propriului tău suflet). De asemenea, nu este puţin lucru să descoperi taina Crucii şi a Învierii.
     Să nu te mulţumeşti cu ceea ce ai ştiut până acum despre Dumnezeu şi despre Biserică. Implică-te activ în viaţa Bisericii Ortodoxe (Drept-măritoare) din care ai făcut poate şi până acum parte şi vei descoperi valoarea ta universală şi veşnică.
     Îndrăzneşte să intri în contact cu Biserica pentru a putea, în măsura în care setea sufletului după bogăţia spirituală creşte, iar mintea pricepe lucrarea dumnezeiască, să te integrezi treptat şi în mod cât mai desăvârşit în fiinţa Bisericii şi să te simţi cu adevărat înfiat de Dumnezeu.

Adresa asociaţiei: Str. Universitatii, nr. I, camin II, camera 16, Suceava, România
Telefon: 0743/411.683
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Lista filialelor A.S.C.O.R. naționale

Structura actuala A.S.C.O.R. Filiala Suceava