Agheasma mare, darul Bobotezei în căminele studenţeşti
Activitati - Intalniri Catehetice

[sigplus] Critical error: Image gallery folder 19.01.2013-sfintirea-caminelor is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

„Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi...Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? Şi, ţie, Iordane, că te-ai întors înapoi?” (Psalmul 113)

„Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat şi s-au tulburat adâncurile.” (Psalmul 76)

 Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos a sfinţit firea umană împreună cu întreaga creaţie.

Mântuitorul a instituit Biserica, trupul Său, prin jertfa de pe Cruce, iar întemeierea a avut loc la Cincizecime, prin împlinirea făgăduinţei Sale, cea de pogorâre a Sfântului Duh de la Tatăl.

Credincioşii, ca mădulare (părţi) ale Bisericii, se desăvârşesc prin împărtăşirea cu Sfântul Duh în cadrul Sfintelor Taine (Botezul, Mirungerea, Maslu, Spovedania, Preoţia, Căsătoria, Împărtăşania). De asemenea, natura înconjurătoare se sfinţeşte prin rugăciune, binecuvântarea Sfântului Duh, săvârşite de către slujitori ai Bisericii, preoţii. Trupul omenesc, ca Templu al Duhului Sfânt şi el se sfinţeşte la contactul cu agheasma şi în general cu lucrurile sfinţite, alungându-se astfel  răutatea ce ajunge la suflet prin simţuri.

Studenţii din toate centrele universitare se pregătesc de o nouă sesiune de examene după o vacanţă în care au sărbătorit tocmai naşterea Mântuitorului Iisus din Sfânta Fecioară Maria, precum şi a unor evenimente importante din viaţa Sa pământească: închinarea magilor, fuga în Egipt din cauza furiei  regelui Irod, tăierea împrejur după obiceiul poporului israelit, începerea activităţii Sale publice. Această etapă este reprezentată de botezul Domnului  Iisus Hristos la râul Iordan de către Ioan Înaintemergătorul. Ca dovadă a dumnezeirii Fiului Său şi ca semn al milostivirii Sale faţă de toată firea robită de păcat, glasul Tatălui Ceresc s-a auzit şi a trimis Sfântul Duh în chip  de porumbel asupra Mântuitorului aflat în apă.

Întoarcerea studenţilor în cămine a fost urmată şi anul acesta de sfinţirea camerelor şi a locatarilor prin stropirea cu agheasma mare din ziua Bobotezei de către părintele Gheorghe S. Studenţii au deschis uşile pentru ca harul Sfântului Duh sa desăvârşească lucrarea intelectuală specifică vieţii studenţeşti şi care astăzi, poate mai mult decât oricând, are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, în contextul unei societăţi pline de informaţii mediatice atrăgătoare şi halucinante.

Slavă lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa nemărginită cu care ne înconjoară şi bucuria pe care ne-o dă!

 {gallery}19.01.2013-sfintirea-caminelor{/gallery}